کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

ردیف6

نام و نام خانوادگی

سمت

1

دکتر عیسی اسفندیارپور

دبیر اجرایی

2

دکتر احمد تاج‎آبادی‎پور

قائم‎مقام  دبیر اجرایی

3

دکتر محسن حمیدپور

مسئول واحد اسکان

4

دکتر محمد حشمتی

مسئول واحد اسکان

5

دکتر اردوان کمالی

مسئول واحد تغذیه و پذیرایی

6

دکتر علی‎اصغر بسالت‎پور

مسئول واحد پذیرش و راهنمایی

7

دکتر پیمان عباس‎زاده دهجی

مسئول واحد پذیرش و راهنمایی

8

دکتر حسین شکفته

مسئول واحد جلب حمایت‎ها

9

دکتر عبدالرضا اخگر

مسئول واحد بازدیدهای علمی و سیاحتی و حمل و نقل

10

مهندس حامد شهابی‎نژاد

مسئول پذیرش مقالات 

11

مهندس لیلا امیدی

عضو دبیرخانه

12

مهندس فهیمه زادصالحی

عضو دبیرخانه

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31312046

034-31312509

نمابر

034-31312042

ایمیل

soilcongress14@yahoo.com

آدرس

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان