درباره همایش

سپاس ایزد منان را که امکانی فراهم نمود تا جامعه علمی و کشاورزی در رابطه با نقش برجسته خاک در مدیریت پایدار اراضی، چالش‎های زیست محیطی، مدیریت خاک‎های مناطق خشک، ترسیب کربن، کاهش فزاینده ماده آلی خاک‎ها و ده‎ها موضوع مهم دیگر مرتبط با خاک به تعامل بنشینند. بسیاری از چالش‎های پیش روی خاک‎ها و اراضی کشور، از رویکرد جزئی‎نگر و محدود ناشی می‎گردند و بیانگر نبود تفکر جامع، فراگیر و پایدار می‎باشند. خاک به‎عنوان بستر حیات، فراتر از بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با ملاحظات اکید زیست محیطی، اخلاق و سلامت خاک، ماندگاری و پویایی مدنیت‎های ریشه‎دار ایران زمین و تعالی بخشی همه کانون‎های زیستی و مدنی، گره خورده است. بازخوردهای رسیده از جامعه امروز ایران، بیانگر آن است که دغدغه‎های خاک، آب، هوا و امنیت غذایی و زیستی به یکی از مهم‎ترین چالش‎ها و نگرانی‎های مردم مبدل گردیده است. با توجه به ضرورت مدیریت بهینه خاک، رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی، اطمینان بخشی در تولید غذای سالم و دست‎یابی به محیط زیست پاک، چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران با همکاری دانشگاه ولی‎عصر (عج) رفسنجان و انجمن علوم خاک ایران در شهریورماه 1394 برگزار خواهد گردید.

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31312046

034-31312509

نمابر

034-31312042

ایمیل

soilcongress14@yahoo.com

آدرس

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان