تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 خرداد 1393
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 15 آذر 1393
آخرین مهلت ثبت نام 3 شهریور 1394
آخرین مهلت ارسال مقاله 18 خرداد 1394
اعلام نتایج داوری 5 مرداد 1394
تاریخ برگزاری ۱۶ الی ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۴
برگزارکننده دانشگاه ولیعصر (عج)رفسنجان
پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت

034-31312046

034-31312509

نمابر

034-31312042

ایمیل

soilcongress14@yahoo.com

آدرس

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان