چهاردهمین کنگره‌ی علوم خاک ایرانمحورهای همایش

-         مسائل و مدیریت خاک‎های مناطق خشک

-         امنیت، حفاظت و مدیریت پایدار خاک

-         مدیریت بهینه خاک و آب در باغ‎های پسته

-         شیمی و آلودگی خاک و سلامت محیط زیست

-         اخلاق، آموزش و فرهنگ‎سازی برای پایداری خاک‎ها

-         فرسایش بادی و طوفان‎های گرد و خاک

-         فیزیک خاک و رابطه آب و خاک و گیاه

-         بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

-         پیدایش، رده‎بندی، ارزیابی خاک و زمین‎نما

-         حاصل‎خیزی خاک و تغذیه گیاه

-         فن‎آوری‎های نوین در علوم خاک

-         خاک و تغییر اقلیم

 

پوستر
تماس با ما

034-31312046

034-31312509

034-31312042

soilcongress14@yahoo.com

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان