چهاردهمین کنگره‌ی علوم خاک ایرانسخنرانان کلیدی

 

ليست سخنرانان کليدی نشست‌های تخصصی چهاردهمين کنگره‌ علوم خاک ايران به همراه موضوع هر نشست

گرايش

موضوع نشست

ارايه‌دهنده

بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک

نقش کودهای زیستی باکتریایی در تغذیه گیاهان و کاهش مصرف کودهای شیمیایی

دکتر علی‌اشرف سلطانی طولارود

نقش قارچ­های میکوریزی در کاهش تنش و بهبود رشد گیاه

دکتر حبیب‌الله نادیان

کمپوست، ورمی­کمپوست و تأثیر آن بر رشد و تغذیه گیاه

دکتر حسینعلی علیخانی

پيدايش و رده‌بندی خاک

روش‌های نوين و تخمينگرهای خاک: از تئوری تا کاربرد

دکتر نوراير تومانيان

ارزيابی تناسب اراضی: چرا و چگونه؟

دکتر عبدالمحمد محنت­ کش

جایگاه پدولوژی در مطالعات کواترنری

دکتر عليرضا کريمی

نقشه‌برداری خاک: سنتی يا مدرن؟

دکتر محمد حسن صالحی

اهميت شناسايی و کاربرد کانی‌ها در مطالعات علوم خاک

دکتر فرهاد خرمالی

حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه

مديريت بهينه‌ حاصلخيزی خاک و تغذيه‌ پسته

دکتر وحيد مظفری

بررسی وضعيت حاصلخيزی خاک­های ايران

دکتر محمد مهدی طهرانی

مديريت تلفيقی حاصلخيزی خاک و تغذيه گياه

دکتر محمد جعفر ملکوتی

تأثير مواد آلی بر حاصلخيزی خاک و تغذيه‌ گياه

دکتر احمد گلچين

نقش تنش‌های غيرزيستی در  گياه

 دکتر غلامحسن رنجبر

شيمی و آلودگی خاک

شیمی خاک: مطالعات بنیادی

دکتر امير فتوت

آلودگی خاک­های ایران

دکتر مجيد افيونی

بیوچار و کاربردهای زیست‌محیطی آن

دکتر محسن سليمانی

آلاینده­‌ها و سلامت و امنیت محصولات کشاورزی

دکتر سعيد سعادت

فيزيک و حفاظت خاک

شاخص‌های نوين کيفيت فيزيکی خاک

دکتر محمدرضا مصدقی

روابط آب، خاک، گیاه و اتمسفر: مدیریت آب سبز

دکتر محمدرضا نیشابوری

بررسی وضعیت فرسایش بادی و گرد و غبار در کشور و روش­های نوین پایش آن

دکتر حميدرضا عظیم ­زاده

کاربرد روش‌های نوین مدل‌سازی در فیزیک خاک

دکتر حسين شيرانی

وضعیت فرسایش و حفاظت خاک در  کشور: علت‌ها و راهکارها

دکتر احمد جلاليان

 

پوستر
تماس با ما

034-31312046

034-31312509

034-31312042

soilcongress14@yahoo.com

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان