چهاردهمین کنگره‌ی علوم خاک ایرانکمیته علمی

اعضای کمیته علمی چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

1

دکتر عبدالرضا اخگر

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

2

دکتر حسین اسدی

فرسایش و حفاظت خاک

3

دکتر عیسی اسفندیارپور

پیدایش و رده ­بندی خاک

4

دکتر علی اصغرزاده

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 

5

دکتر علی‎اصغر بسالت‎پور

فرسایش و حفاظت خاک

6

دکتر احمد تاج‎آبادی‎پور

شیمی و حاصلخیزی خاک

7

دکتر محسن حمید پور

شیمی و حاصلخیزی خاک

8

دکتر فرهاد خرمالی

  پیدایش و رده ­بندی خاک

9

 دکترقربانعلی  روشنی  

شیمی و آلودگی  خاک

10

دکتر مهدی شرفا

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

11

 دکتر  حسین شریعتمداری

شیمی و حاصلخیزی خاک

12

دکتر حسین شکفته

فیزیک و رابطه آب و خاک

13

دکتر کریم شهبازی

شیمی و آلودگی خاک

14

دکتر حسین شیرانی

فیزیک و رابطه آب و خاک

15

دکتر  محمد مهدی طهرانی

شیمی و آلودگی خاک

16

دکتر محمد حشمتی رفسنجانی

شیمی و حاصلخیزی خاک

17

 دکتر پیمان عباس‎زاده دهجی

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

18

دکتر حمیدرضا عظیم زاده

فرسایش و حفاظت  خاک

19

دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 

20

دکتر حمید قیومی محمدی 

پیدایش و رده ­بندی خاک

21

دکتر اردوان کمالی

پیدایش و رده ­بندی خاک

22

دکتر منوچهر گرجی 

فرسایش و حفاظت خاک

23

دکتر امیر لکزیان

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

24

دکتر احمد لندی

پیدایش و رده ­بندی خاک

25

دکتر بابک متشرع زاده

شیمی و حاصلخیزی خاک 

26

دکتر محمدحسین محمدی

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

27

دکتر مجید محمود آبادی

فرسایش و حفاظت خاک

28

دکتر محمدرضا مصدقی

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

29

دکتر وحید مظفری

حاصلخیزی خاک و تغذیه

30

دکتر محمدرضا نیشابوری

فیزیک و رابطه آب و خاک و گیاه

31

دکتر امیر فتوت

شیمی و آلودگی خاک

 

پوستر
تماس با ما

034-31312046

034-31312509

034-31312042

soilcongress14@yahoo.com

رفسنجان - میدان امام خمینی (ره) - دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده کشاورزی - گروه علوم خاک


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان