هزینه های همایش

 

تمامی هزینه ها پس از اعلام نتایج داوری و از طریق کنترل پنل به صورت اینترنتی قابل پرداخت خواهد بود.

 

پرداخت نهايي (پس از داوري) - ريال

حد اکثر تا دو مقاله

نوع شركت در همايش

 2000000

اعضاي محترم هيات علمي با امكان ارسال مقاله

 1800000

 اعضاي محترم هيات علمي (عضوا نجمن ریا ضی)با امكان ارسال مقاله

 1000000

دانشجويان با امكان ارسال مقاله

 2500000

شركت در همايش به صورت آزاد

 

 هزينه پرداخت نهايي فقط شامل اشخاصي است كه مقاله آنها پذيرفته شده باشد و يا قصد شركت در همايش به صورت آزاد را دارند. اين هزينه را پس از اعلام نتايج داوري پرداخت نماييد.

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان