روش تدوین مقاله

راهنمای نگارش مقاله

 

  مقالات ارسالی بايد دارای محتوای پژوهشی بوده و حاوی يافته های نوين در آنالیزعددی و کاربردهای آن باشند.

  مقالات ارسالی نبايد قبلا ارائه يا چاپ شده باشند.

  مقالات بايد بصورت چکيده مبسوط ارسال شود. چکيده مبسوط مقالات می بايستی حداکثر در چهار صفحه طبق الگوی فارسی persian.zip و ياانگلیسی English.zip تهيه گردد، ضمنا فایل شامل مخفف نام استاندارد مجلات ریاضی در زیر آمده است:

Abbreviation of Math Journals.pdf

  نویسندگان در صورت نیاز به استفاده از الگوریتم در مقاله خود، می توانند فایل راهنمای algorithm2e.pdf   را مطالعه نموده و  سپس در فایل تک مقاله از بسته algorithm2e.zip و یکی از فرمهای استاندارد داده شده در فایل راهنما رااستفاده نمایند.

 

ارسال مقاله

 

       نویسنده محترم لطفاً برای ارسال مقاله مطابق مراحل زير عمل نمایید:

 

  •         پر كردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربری اختصاصي
  •         دريافت كد اختصاصي برای هر مقاله و تعيين مشخصات مقاله
  •         پر كردن فرم ارسال مقاله و اطلاعات و مشخصات مربوطه
  •         بررسي مقاله در صفحه شخصی و افزودن ضمايم و اطلاعات مرتبط
  •         تایید نهایي مقاله برای آغاز بررسي آن

 

   راهنمای ارسال فایلهای مقاله در فرم فایل زیپ 

 

 

  •        مقالات کنفرانس به يکی از دو صورت شفاهی و پوستر در کنفرانس ارائه خواهند شد.
  •        هر شخص حداکثر می تواند در دو مقاله (اعم از ارائه يا پوستر) جزء نويسندگان باشد.
  •        خلاصه مقالات بايد حداکثر تا تاريخ 15/3/93 به دبيرخانه کنفرانس ارسال شود. کميته برگزارکننده از بررسی و پذيرش مقالاتی که پس از تاريخ فوق واصل و يا مطابق دستورالعمل تعيين شده تنظيم نشده باشند معذور است .
  •        مسئوليت اصالت مطالب به عهده نويسنده (نويسندگان) مقاله ميباشد .
  •       هر مقاله (چه ارائه و چه پوستر) پس از تاييد داوران، بايستی حتما توسط نويسنده (نويسندگان) ثبت‌نام و هزينه آن پرداخت گردد. در غيراينصورت، گواهی پذيرش مقاله صادر نخواهد شد.

 

 

 

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان