تاریخ شروع ثبت نام در همایش 15 اسفند 1392
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 15 اسفند 1392
آخرین مهلت ثبت نام 15 مرداد 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 خرداد 1393
اعلام نتایج داوری 31 تیر 1393
تاریخ برگزاری 18 الی 19 شهریورماه 1393
برگزارکننده دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان
پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان