کمیته علمی

اعضای کمیته علمی پنجمین همایش آنالیز عددی وکاربردهای آن

 

1

دکتر اسماعیل بابلیان - دانشگاه تربیت معلم تهران

2

دکتر قاسم برید لقمانی – دانشگاه یزد (نماینده انجمن)

3

دکتر فاطمه پنجه علی بیک - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

4

دکتر علي توكلي - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

5

دکتر محمد مهدی حسینی - دانشگاه یزد

6

دکتر سيد محمد حسيني - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (دبیر کمیته)

7

دکتر داود خجسته سالکویه - دانشگاه گیلان

8

دکتر محمد دولت ابادی - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

9

دکتر محمد علی دهقان - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

10

دکتر محمد رضا رزوان - دانشگاه صنعتی شریف

11

دکتر عظیم ریواز- دانشگاه شهید باهنر کرمان (نماینده انجمن)

12

دکتر علی رضا سهیلی - دانشگاه فردوسی مشهد

13

دکتر محمد رضا صافی- دانشگاه سمنان

14

دکتر فرید مالک قائینی - دانشگاه یزد

15

دکتر سیدعلی‌محمد محسنی‌الحسینی - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان (دبیر اجرایی همایش)

16

دکتر محمود محسنی مقدم - دانشگاه شهید باهنر کرمان

17

دکتر داود میرزایی- دانشگاه اصفهان

18

دکتر مهران نامجو - دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

19

دکتر علی محمد نظری - دانشگاه اراک

20

دکتر بهنام هاشمی - دانشگاه صنعتی شیراز

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان