کمیته اجرایی

اعضای کمیته اجرایی پنجمین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن

 

1

آقای دکترسیدعلی‌محمد محسنی‌الحسینی (دبیرهمایش)

2

آقای دکتر سيدمحمدحسينی

3

آقای دکتر علی توکلی

4

آقای دکتر مهران نامجو

5

خانم دکتر فاطمه پنجه علی بیک

آقای دکتراحمد صفاپور 

 آقای دکتر علی آرمند نژاد

آقای دکتر حسن جمالی 

9

خانم دکترآزاده علیجانی

10

آقای دکترمحمد دولت ابادی

 11

آقای دکترمحمد شفیعی

12

آقای دکترعلی ابراهیمی

13

  آقای دکترغلامحسین آقابزرگی

 14

آقای دکتر محمد علی حسنخانی

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان