تاریخ های مهم

تاریخ شروع ثبت نام : 15  اسفند 1392

تاریخ شروع دریافت مقاله:  15 اسفند 1392

آخرین مهلت ثبت نام: 1 مرداد 1393

آخرین مهلت ارسال مقاله: 31 15 خرداد 1393

اعلام نتایج داوری: 31  15 تیر 1393

تاریخ برگزاری: 18 الی 19 شهریورماه 1393

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان