برنامه زمانبندی همایش

روش تدوین مقاله

روش تدوین چکیده و مقاله کامل:

مقاله باید با رعایت اصول نگارش مراکز دانشگاهی و شیوه‌نامه پیشنهادی فرهنگستان زبان و ادب فارسی با نرم‌افزار Word 2007 یا 2013 با رعایت موارد زیر ارسال شود:

عنوان مقاله در بالای مقاله وسط سطر

متن چکیده: شامل روش، هدف و نتیجه بدون نام نویسنده یا نویسندگان

نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان و مرتبه علمی آنها در سامانه ثبت شود و در فایل مقاله ذکر نشود.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی (حداکثر هفت کلمه) در پایین چکیده

چکیده و مقاله کامل با قلم لوتوس 13

مقاله کامل: شامل عنوان، چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه (شامل پیشینه پژوهش)، بحث، نتیجه‌گیری، فهرست منابع و مآخذ و چکیده به زبان انگلیسی باشد.

ارجاعات متن باید داخل پرانتز به ترتیب نام نویسنده،‌ سال و شماره‏ صفحه باشد.

نگارش فهرست منابع بدین شرح است:

برای کتاب:  نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)،‌ نام کتاب،‌ نام مترجم یا مصحح،‌ نوبت چاپ، محل نشر: نام ناشر.

برای مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی، ‌نام نویسنده، ‌(تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجله،‌ دوره/سال و شماره مجله، شماره صفحات (از ص تا ص).

برای مقاله مندرج در مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام نویسنده،‌ (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام مجموعه مقالات، نام گردآورنده یا ویراستار، محل نشر: ،‌ نام ناشر،‌ شماره صفحات (از ص تا ص).

برای سایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی،‌ نام نویسنده (آخرین تاریخ و زمان)،‌ »عنوان موضوع یا مقاله داخل گیومه»،‌ نام و نشانی سایت اینترنتی.

مقاله باید حداکثر در بیست صفحه‏ بیست‌وچهار سطری تنظیم شود و بیش از هشت هزار کلمه نباشد.

اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ترکیبات خارجی بلافاصله پس از فارسی آن داخل پرانتز در متن مقاله آورده شود.

تذکر: مقاله باید دربردارنده دستاوردهای تازه علمی بوده، قبلاً در همایش یا نشریه‌ای ارائه نشده باشد.

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان