برنامه زمانبندی همایش


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 13 تیر 1393
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 20 شهریور 1393
آخرین مهلت ثبت نام 15 آبان 1393
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 آبان 1393
اعلام نتایج داوری 4 دی 1393
تاریخ برگزاری 4 الی 6 بهمن ماه 1393
برگزارکننده دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان