برنامه زمانبندی همایش

کمیته اجرایی

همکاران کمیته اجرایی:

دکتر محمد مهدی پورغلامعلی

دکتر محسن پورمختار

دکتر حمید جعفری

دکتر سعید حاتمی

دکتر جلیل شاکری

دکتر زهرا غریب حسینی

دکتر رویین تن فرهمند

دکتر مختار کمیلی

 

دبیر اجرایی:

دکتر زهرا سید یزدی

پوستر
تماس با ما
تلفن ثابت
نمابر
ایمیل
آدرس
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان