چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
محورهای همایش

محورهای همایش

-       سیستم های هیدروپونیک

-       مدیریت تغذیه، بهینه سازی محیط ریشه و بسترهای کشت در هیدروپونیک

-       بهره وری منابع آب و انرژی

-       توسعه پایدار و کشت های گلخانه ای

-       به کارگیری منابع داخلی در کشت های هیدروپونیک

-       اقتصاد و بازاریابی محصولات گلخانه ای

-       سازه و تجهیزات کنترل شرایط محیطی گلخانه

-       بهینه سازی کیفی و مسایل پس از برداشت محصولات گلخانه ای در کشت های هیدروپونیک و خاکی

-       استفاده از تکنیک های باغبانی در افزایش کمی و کیفی محصولات گلخانه ای

-       آموزش، ترویج، تحقیق و انتقال یافته های جدید در کشت هیدروپونیک

-       مبارزه با آفات و بیماری های محصولات گلخانه ای

دبیرخانه:

03431312509

03431312128

 

03431312042

hydroponic4@vru.ac.ir

رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی

کد پستی: 7718897111

صندوق پستی: 518


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان