چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای

ورود و ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.
گروه علوم باغبانی

گروه علوم باغبانی در سال 1374 تاسیس و با جذب 38 دانشجو کار خود را آغاز نمود. این گروه در یک دوره 17 ساله بین سال های 74 تا 91 در مجموع بیش از 550 دانشجو در مقطع کارشناسی را فارغ التحصیل نموده است. طی این دوره بیش از 30 نفر از فارغ التحصیلان گروه علوم باغبانی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های بزرگ کشور با رتبه های درخشان پذیرفته شده و ادامه تحصیل داده اند. گروه علوم باغبانی از سال 1386 در مقطع کارشناسی ارشد اقدام به پذبرش دانشجو نموده است. گروه علوم باغبانی در سال 1391 موفق به اخذ مجوز دوره دکترا گردید. گروه علوم باغبانی دارای 4 آزمایشگاه گیاهشناسی1، گیاهشناسی2، تغذیه و فیزیولوژی پس از برداشت به مساحت تقریبی 250 متر مربع و همچنین یک هرباریوم می باشد. این گروه دارای فضای گلخانه ای به مساحت تقریبی 400 متر مربع، کلکسیون میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری به مساحت حدود 2 هکتار و کلکسیون ارقام و گونه های پسته به مساحت حدود 5/0 هکتار می باشد. گروه علوم باغبانی در حال حاضر دارای هشت عضو هیئت علمی شاغل دکترا در گرایش های میوه کاری، سبزیکاری، فیزیولوژی پس از برداشت و گیاهان دارویی و یک نفر کارشناس آزمایشگاه می باشد.

نام و نام خانوادگی

نام

مرتبه علمی

تخصص

شمشیری

محمد حسین

دانشیار

میوه کاری (میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری)

میردهقان

سیدحسین

دانشیار

فیزیولوژی پس از برداشت

اسماعیلی زاده

مجید

استاد یار

میوه کاری (میوه های معتدله و ریز)

کریمی

حمیدرضا

دانشیار

میوه کاری (بیوتکنولوژی، خشکبار)

روستا

حمیدرضا

استاد

تغذیه گیاه

پیرمرادی

محمدرضا

استاد یار

گیاهان دارویی

رقامی

محمود

استاد یار

فیزیولوژی و بهنژادی سبزی

ناظوری

فاطمه

استاد یار

فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت

 

 

 

 

 

 

دبیرخانه:

03431312509

03431312128

 

03431312042

hydroponic4@vru.ac.ir

رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی

کد پستی: 7718897111

صندوق پستی: 518


سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان