اولین کنگره شهدای جامعه شیمی و هفدهمین کنگره شیمی ایرانراهنمای تهیه پوستر

راهنمای تهیه پوستر

 

1- برای هر گرایش یک نوع رنگ پوستر در نظر گرفته شده است. پس لازم است پژوهشگران بسته به گرایش ثبت نامی خود، قالب مربوط به آن گرایش را از لینک‌های زیر دانلود نموده و پوستر را بر اساس آن قالب آماده نمایند.

 

2- پوستر باید به فرم عمودی در ابعاد 60 سانتی متر برای عرض و 90 سانتی متر برای ارتفاع تهیه شود.

 

3- اعمال هر گونه تغییراتی در Template بارگذاری شده قابل قبول نمی باشد.

 

4- گواهی ارائه مقاله فقط برای افرادی که پوستر خود را در زمان، تاریخ و محل اعلام شده ارائه دهند صادر خواهد شد.

 

Inorganic Chemistry.pptx (1.40 mb)

 

Organic Chemistry.pptx (1.40 mb)

 

Analytical Chemistry.pptx (1.40 mb)

 

 Physical Chemistry.pptx (1.40 mb)

پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان