اولین کنگره شهدای جامعه شیمی و هفدهمین کنگره شیمی ایرانکمیته اجرایی

دبیر اجرایی کنگره یکصد شهید جامعه شیمی: آقای دکتر رضا رنجبر کریمی

http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=12

 

دبیر اجرایی هفدهمین کنگره شیمی ایران: آقای دکتر مسعود روحانی مقدم

http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=50

0391-3202441 

پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان