اولین کنگره شهدای جامعه شیمی و هفدهمین کنگره شیمی ایرانکمیته علمی

دبیر کمیته علمی شیمی تجزیه: خانم دکتر محبوبه سعیدی

http://asatid.vru.ac.ir/?part=person&inc=person&id=23

 

دبیر کمیته علمی شیمی فیزیک: خانم دکتر مرضیه محمدی

 

دبیر کمیته علمی شیمی آلی: آقای دکتر علی دره کردی

 

دبیر کمیته علمی شیمی معدنی: خانم دکتر سمیرا سعیدنیا

 

 هیئت داوران:

 

شیمی آلی

دکتر علی دره کردی

دکتر محمود تاج بخش

دکتر سید مجتبی موسوی

خانم دکتر مونا حسینی سروری

دکتر علیرضا پورعلی

دکتر نادر نوروزی پسیان

دکتر بابك کبودین

دکتر ایرج محمد پور

دکتر فرامرز رستمی چراتی

دکتر فرهاد شیرینی

دکتر خدابخش نیکنام

دکتر حسین عشقی

دکتر حسین توکل

دکتر سعید بلالائی

دکتر رضا نجار

دکتر کاظم دیندار صفا

دکتر حسن نمازی

دکتر زرین قاسمی

 

 

 

شیمی فیزیک

دکتر مرضیه محمدی

دکتر غلامرضا اسلامپور

دکتر حسن به نژاد

دکتر سیف اله جلیلی

دکتر حمید رضا مسعودی

دکتر ستوده باقری

دکتر عباسعلي رستمی

دکتر شانت شهبازیان

 

 

 

شیمی معدنی

دکتر سمیرا سعیدنیا

دكتر مهدي امیر نصر

دكتر ولی اله میر خانی

دكتر عباس ترسلی

دكتر آزاده تجردي

دكتر بهرام یدالهی

دكتر مجتبی باقرزاده

دكتر خلیل طباطبائیان

دكتر صادق صالح زاده

دكتر مهدي هاتفی

دکتر مجید مقدم

دكتر مریم كارگر راضی

دكتر مهدي بیات

دكتر مجید رضائی والا

دكتر حمید خانمحمدي

دكتر رضا كیا

دكتر سعید رعیتی

دکتر محمد رضا ایروانی

دكتر خسرو محمدي

دكتر علیرضا بدیعی

 

 

 

شیمی تجزیه

دكتر محبوبه سعيدي خليل آبادي

دكتر شايسته دادفرنيا

دكتر يداله يميني

دكتر عباس افخمي

دكتر علي اصغر انصافي

دكتر طيبه مدركيان

دكتر علي محمد حاجي شعباني

دكتر حبيب باقري

دكتر حميد عبدالهي

دكتر داود نعمت الهي

دكتر جوانشيرجوزن

دكتر ناهيد پوررضا

دكتر اسماعيل حيدري

دكتر مسعود روحاني مقدم

 

پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان