اولین کنگره شهدای جامعه شیمی و هفدهمین کنگره شیمی ایرانمحورهای همایش

محورهاي همايش اولين كنگره يكصد شهيد جامعه شيمي و هفدهمين كنگره شيمي ايران

 

 • شيمي آلي
  1. سنتز ترکیبات آلی
  2. کاتالیست ها
  3. شیمی دارویی
  4. فیتوشیمی و فوتوشیمی
  5. شیمی فیزیک آلی، آلی فلزی، پلیمرها، رنگها و کلیه صنایع مرتبط 
 • شیمی تجزیه
  1. جداسازی
  2. اسپکتروسکوپی
  3. الکتروشیمی تجزیه ای
  4. کمومتریکس
  5. محیط زیست
 • شیمی فیزیک
  1. کوانتوم و طیف سنجی
  2. الکتروشیمی
  3. سینتیک
  4. شیمی سطح و حالت جامد
  5. شیمی محاسباتی
  6. مکانیک آماری
  7. سایر موارد

 

 • شیمی معدنی
  1. سنتز ترکیبات معدنی
  2. شیمی محاسباتی معدنی
  3. کاتالیست های معدنی
  4. فوتوشیمی معدنی
  5. شیمی آلی فلزی
  6. پلیمرهای معدنی
  7. بیوشیمی معدنی
  8. شیمی صنایع معدنی

 

 • نانو شیمی
  1. شیمی آلی
  2. شیمی معدنی
  3. شیمی فیزیک
  4. شیمی تجزیه
 • شیمی آفت کش ها
  1. سنتز سموم و آفت کش ها
  2. اندازه گیری باقی مانده ها
 • کنگره شهدای شیمی
  1. دل نوشته ها
  2. وصیت نامه ها
  3. عکس و فیلم
  4. مقالات
پوستر
تماس با ما

سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان