حامیان معنوی

 محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
انرژی های تجدیدپذیر
ذخیره سازی انرژی، فناوری های نوین انرژی
انرژی و محیط زیست، اقتصاد انرژی، پیوند آب، انرژی و محیط زیست
سیاستگذاری انرژی
انرژی و اقتصاد مقاومتی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
مدیریت سبزسیاستگذاری انرژی
بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژیسیاستگذاری انرژی
انرژی خورشیدیانرژی های تجدیدپذیر
پیل سوختیانرژی های تجدیدپذیر
زیست تودهانرژی های تجدیدپذیر
روش های تبدیل انرژیذخیره سازی انرژی، فناوری های نوین انرژی
انتقال و توزیع انرژیذخیره سازی انرژی، فناوری های نوین انرژی
سوخت های فسیلیانرژی و محیط زیست، اقتصاد انرژی، پیوند آب، انرژی و محیط زیست
آب و پسابانرژی و محیط زیست، اقتصاد انرژی، پیوند آب، انرژی و محیط زیست


ثبتنام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تماس با ما

03431312500

03431312186

03431312500

03431312531

 

ieanc@vru.ac.ir

رفسنجان - بلوار ولایت- دانشگاه ولی عصر (عج) - دانشکده فنی و مهندسی

پوستر کنفرانس
گالری تصاویر
روز شمار کنفرانس
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان ثبت نام در همایش: پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


ISC
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان