روزشمار همایش
تا روز برگزاری همایش : پایان یافتتا پایان مهلت ارسال مقاله: پایان یافت


کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
علی علیزادهاستادیار

گروه گیاهپزشکی

مجید اسماعیلی زادهدانشیار

گروه علوم باغبانی

حمیدرضا روستااستاد

گروه علوم باغبانی

فاطمه ناظوریاستادیار

گروه علوم باغبانی

حمیدرضا پیرمرادیاستادیار

گروه علوم باغبانی

مهدی ضیا ءالدینیدانشیار و ریاست دانشکده کشاورزی

گروه گیاهپزشکی

سید احمد حسینیاستادیار

گروه زراعت

حسین رضاییاستادیار و ریاست جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

علوم باغبانی

واحد باقریکارشناس آزمایشگاه

دانشجوی دکتری گروه علوم باغبانی

فرشاد فتحیاناستادیار

گروه مهندسی آب

مریم محمدی نژاداستادیار مرکز تحقیقات سلامت پسته

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

عزت علیزادهکارشناس آزمایشگاه

گروه گیاهپزشکی

رضا عسگریکارشناس آزمایشگاه

گروه خاکشناسی

پژمان خدایگاندانشیار

گروه گیاهپزشکی

بابک فارسیرئیس انجمن توسعه کارآفرینی شهرستان رفسنجان 
زینب صادقیمسئول دبیرخانه دومین همایش ملی پسته ایران

گروه علوم باغبانیورود / عضویت
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


دبیرخانه:

034-31312509

034-31312128

  (زینب صادقی) 09220880415

034-31312509

 

Ncip2@vru.ac.ir

رفسنجان، بلوار ولایت، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، دانشکده کشاورزی

کد پستی: 7718897111

صندوق پستی:518

ساعات پاسخگویی دبیرخانه :

شنبه

تا

چهارشنبه

از ساعت 8 صبح الی 14 بعد ازظهر

پوستر همایش
گالری تصاویر
خبرهای تصویری
سامانه مدیریت همایش های دانشگاه ولی عصر رفسنجان